שיחת ייעוץ חינם: 1-800-800-570

מוצרי סופוס, ייעוץ ומידע
Sophos גורמים לאבטחת המידע להיות פשוטה עבור ארגונים.


The All new SG Series from Sophos

סדרת ה-SG של Sophos:

Sophos SG 105 / 105 Wireless

Sophos SG 105
 • 1.5 Gbps Firewall Throughput
 • 325 Mbps VPN Throughput
 • 350 Mbps IPS throughput
 • 90 Mbps Antivirus throughput (proxy)

Sophos SG 115 / 115 Wireless

Sophos SG 115
 • 2.3 Gbps Firewall Throughput
 • 425 Mbps VPN Throughput
 • 500 Mbps IPS throughput
 • 120 Mbps Antivirus throughput (proxy)

Sophos SG 125 / 125 Wireless

Sophos SG 125
 • 3.1 Gbps Firewall Throughput
 • 500 Mbps VPN Throughput
 • 750 Mbps IPS throughput
 • 200 Mbps Antivirus throughput (proxy)

Sophos SG 135 / 135 Wireless

Sophos SG 135
 • 6 Gbps Firewall Throughput
 • 1 Gbps VPN Throughput
 • 1.5 Gbps IPS throughput
 • 350 Mbps Antivirus throughput (proxy)

Sophos SG 210

Sophos SG 210
 • 11 Gbps Firewall Throughput
 • 1 Gbps VPN Throughput
 • 2 Gbps IPS throughput
 • 500 Mbps Antivirus throughput (proxy)
 • 2,000,000 Concurrent connections

Sophos SG 230

Sophos SG 230
 • 13 Gbps Firewall Throughput
 • 2 Gbps VPN Throughput
 • 3 Gbps IPS throughput
 • 800 Mbps Antivirus throughput (proxy)
 • 2,500,000 Concurrent connections

Sophos SG 310

Sophos SG 310
 • 17 Gbps Firewall Throughput
 • 3 Gbps VPN Throughput
 • 5 Gbps IPS throughput
 • 1.2 Gbps Antivirus throughput (proxy)
 • 3,200,000 Concurrent connections

Sophos SG 330

Sophos SG 330
 • 20 Gbps Firewall Throughput
 • 4 Gbps VPN Throughput
 • 6 Gbps IPS throughput
 • 1.5 Gbps Antivirus throughput (proxy)
 • 3,500,000 Concurrent connections

Sophos SG 430

Sophos SG 430
 • 25 Gbps Firewall Throughput
 • 4 Gbps VPN Throughput
 • 7 Gbps IPS throughput
 • 2 Gbps Antivirus throughput (proxy)
 • 4,000,000 Concurrent connections

Sophos SG 450

Sophos SG 450
 • 27 Gbps Firewall Throughput
 • 5 Gbps VPN Throughput
 • 8 Gbps IPS throughput
 • 2.5 Gbps Antivirus throughput (proxy)
 • 5,000,000 Concurrent connections

Sophos SG 550

Sophos SG 550
 • 40 Gbps Firewall Throughput
 • 8 Gbps VPN Throughput
 • 12 Gbps IPS throughput
 • 3.5 Gbps Antivirus throughput (proxy)
 • 12,000,000 Concurrent connections

Sophos SG 650

Sophos SG 650
 • 60 Gbps Firewall Throughput
 • 10 Gbps VPN Throughput
 • 16 Gbps IPS throughput
 • 5 Gbps Antivirus throughput (proxy)
 • 20,000,000 Concurrent connections